E-learning pro přípravu na testy

Vstupujete na stránku s prezentacemi pro jednotlivé oblasti, které podléhají opakované edukaci a testování znalostí. Jedná se o prezentace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně. Pro řidiče referentských vozidel zde najdete zákon o provozu na pozemních komunikacích a související předpisy a pro všechny opět obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), prezentaci k nakládání s odpady ze zdravotní péče a neodkladnou resuscitaci a urgentní stavy.

Všechny prezentace jsou pro univerzální možnost čtení uloženy ve formátu pdf.

Prezentace jsou duševním vlastnictvím společnosti AD MEDICA Consulting s.r.o. a nejsou určeny k volnému šíření.

bezpečnost a ochrana zdraví při práci - základní školení

požární ochrana - základní školení

řidiči ref. vozidel 1 - zákon č. 361/2000 sb.

řidiči ref. vozidel 2 - dopravní značky

Osnovy školení

školení gdpr

NEODKLADNÁ RESUSCITACE A URGENTNÍ STAVY

nakládání s odpady ze zdravotní péče