Aktuálně:

Je vaše pracovní smlouva platná?

Možná jste říjnovém čísle časopisu Tempus Medicorum (2023) zaznamenali článek vztahující se k nálezu Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 747/20, který Ústavní soud konstatoval, že v případech, kdy je právnická osoba (zpravidla SRO) tvořena jediným společníkem, nemůže mezi právnickou osobou a osobou společníka vzniknout pracovní poměr. Informovali jsme se za Vás, jaká rizika z toho plynou a jak případně situaci řešit... (více zde)

Je SRO stále výhodnÉ?

Před 10 až 12 lety začala lékařská veřejnost masivně převádět své praxe na právnické osoby. Hlavním důvodem bylo zjednodušení procesu prodeje. Platí to ještě dnes? Je výhodnější prodávat praxi fyzické nebo právnické osoby?

Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v našem článku. (více zde)

Pozor na nakládání odpady!

Tlak na výrazně přísnější úpravu nakládání s odpady ze zdravotní péče vyústil ve schválení zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech, vyhl. č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhl. č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Naše klienty jsme již o změnách a nových požadavcích informovali, pokud potřebujete přepracovat provozní řád, zajistit školení zaměstnanců o odpadech nebo připravit informaci pro pacienty o odpadech z domácí péče, obracejte se na nás přímo (zde)

Semináře na aktuální témata

Semináře, které se občas nabízí, se drží
obvykle na povrchu problému, řeší zpravidla jen léčiva a na zdravotnické prostředky, které jsou tematicky mnohem složitější, většinou ani nedojde. Rozhodli jsme se proto vyslyšet tyto žádosti odborné veřejnosti a zorganizovat semináře k problematice SÚKLu a další aktuální témata. Lze je absolvovat online nebo můžeme přijet i k Vám. (více zde)