Je praxe vedená formou SRO stále výhodná?

Před 10 až 12 lety začala lékařská veřejnost masivně převádět své praxe na právnické osoby. Hlavním důvodem bylo zjednodušení procesu prodeje. V období, které tomu předcházelo, se většina prodejů musela realizovat přes výběrová řízení a "nesmrtelnost" právnické osoby a tím vzniklá kontinuita smluvních vztahů tuto nutnost eliminovala.

V průběhu následujících let zákonodárci vyslyšeli volání po zjednodušení prodejů praxí fyzických osob. V současnosti se tedy dají prodávat i praxe fyzických osob, je však k takovém kroku splnit několik předpokladů a striktně dodržet časovou souslednost úkonů s prodejem spojených. Časová náročnost procesu prodeje je obvykle 2-3 měsíce. Pro srovnání, u právnické osoby to představuje cca 30 minut u notáře, přičemž oběma způsobům prodeje předchází obvykle ještě příprava smluv.

Jinými slovy, praxe se dá nyní prodat i u fyzických osob v podstatě stejně dobře jako u SRO, jediný rozdíl je v rychlosti realizace prodeje.

Jiná situace je ovšem u dědění, kdy institut "dědictví závodu" fyzické osoby u lékařů komplikuje jednak nemožnost nechat se zastoupit odborným zástupcem a samozřejmě i extrémně krátké lhůty, které stanovuje zákon pro oznámení pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém. V zemi, kde dědické řízení probíhá řadu měsíců, je 15-denní termín od úmrtí v podstatě nereálný.

Aby toho však nebylo málo, je tu ještě daňový aspekt.

Při prodeji praxe fyzické osoby odvede prodávající 15% daně z příjmu. Často se ale zapomíná na to, že je z tohoto příjmu jako fyzická osoba podnikající povinen odvést zdravotní pojištění ve výši 13,5% a sociální pojištění ve výši 29,2% vyměřovacího základu (tyto částky mohou být podle aktuální výše odvodů mírně proměnné). Celkový odvod z kupní ceny tak může tvořit neuvěřitelných 36,5%. Pro lepší ilustraci si zkuste představit že z praxe, kterou prodáváte za 1.500.000 Kč, odvedete tak např. 547.500 Kč.

Oproti tomu, při prodeji právnické osoby (SRO) odvedete pouhých 15%, tj. v našem příkladu 225.000, ušetřili jste tedy 322.500 Kč. A to není vše, budete-li prodávat obchodní podíl po více než 5 letech jeho vlastnictví, pak daň neodvádíte žádnou. Náklady na zřízení SRO jsou v tu chvíli oproti ušetřeným prostředkům zanedbatelné.

Občas zaslechnu námitku, že někteří lékaři považují provoz praxe fyzické osoby za výhodnější z hlediska daňové administrativy. To je však pouze věc úhlu pohledu. O výhodnosti způsobů vedení praxe by se dalo polemizovat a stavět proti sobě jejich výhody a nevýhody. Pro skeptiky vůči SRO ovšem existuje rovněž varianta.

Při prodeji SRO se u daňového zvýhodnění řeší pouze pětiletá doba držení obchodního podílu, nikoliv jak dlouho provozuje společnost zdravotnickou činnost. Založíte-li si např. "prázdné" SRO v pěti a víceletém předstihu před uvažovaným prodejem a transformujete do něj svoji praxi v posledním roce. Máte tak možnost při prodeji daňovou výhodu legálně uplatnit a nemusíte praxi nutně provozovat jako SRO.

Rekapitulace shora uvedeného v podstatě říká, že:

  • Prodej SRO je snažší a rychlejší než prodej praxe fyzické osoby,
  • Dědění praxe vedené formou SRO je jednodušší, u fyzické osoby se to nemusí vůbec podařit,
  • Daňové aspekty u prodeje praxe hovoří jednoznačně ve prospěch SRO,
  • Pro čerpání uvedených výhod nemusíte nutně praxi provozovat formou SRO, postačí mít tzv. "prázdné" SRO a v dostatečném předstihu do něj praxi fyzické osoby transformovat.

Pokud byste měli zájem konzultovat s námi konkrétní situace, nebojte se psát nebo volat, pokusíme se najít pro Vás nejvhodnější řešení. Nečekejte na poslední chvíli, pokud se připravíte, můžete ušetřit stovky tisíc korun.

Tel.: 734763336, 775679982, e-mail: info@admedica.cz