O nás

Společnost AD MEDICA Consulting s.r.o. byla založena v roce 2005. Původně fungovala pod názvem MAX ADVANCE s.r.o. a zabývala se marketingovými službami ve zdravotnictví. Pracovali jsme pro velké zdravotnické subjekty, nemocnice, zdravotní pojišťovny v Čechách i na Slovensku a odborné společnosti.

Od roku 2012 se plně věnujeme řešením předpisové základny pro ambulantní sféru. Byli jsme první v oboru, kdo se začal věnovat této problematice komplexně a v dosud nebývalé šíři. 

Po celou dobu svého působení se snažíme reagovat na požadavky klientů a přizpůsobovat naši nabídku jejich potřebám. Jsme si vědomi toho, že současná legislativa klade na lékaře nepřiměřené nároky, a že není snadné skloubit péči o pacienty s administrativou, být dobrým lékařem a současně držet krok se všemi požadavky. Proto se při své práci snažíme hledat řešení šitá "na míru" konkrétní ambulanci, které vyhoví legislativním požadavkům, a přitom lékaře a provoz ambulance co nejméně zatíží. To bylo důvodem vytvoření produktu KOMPLEX, který pokrývá většinu provozní administrativní zátěže ambulance.

KOMPLEX nyní využívají již stovky ambulantních provozů a snažíme se jej stále inovovat. Na podzim 2023 jsme uvedli na trh produkt AD MEMO, systém, který je začleněn do KOMPLEXU a kromě pokrytí hlídání termínů u servisu, PBTK, ověření nebo revizí zdravotnických prostředků, je zároveň komplexní elektronickou evidencí, kde můžete uložit návody k použití, servisní protokoly či další dokumenty.

Ing. Ivan Frömmer, ředitel

Jako správný ředitel ví vše, nicméně Vám může pomoci především s agendou týkající se převodů, prodejů či koupí praxí, transformací praxí na s.r.o. a oceňováním.

tel. č. +420 775679982, e-mail: ivan.frommer@gmail.com

Mgr. Martina Kotásková, výkonná ředitelka

Kromě běžných provozních záležitostí ve firmě pro Vás řeší agendu spojenou s oblastí ochrany osobních údajů (GDPR) a ví úplně nejvíc o problematice SÚKL (léčiv i zdravotnických prostředků).

tel. č. +420 777 879 314, e-mail: kotaskova.admedica@gmail.com

Lucie Lotková, manažerka provozu

Lucka, kromě vedení kanceláře, pro Vás řeší veškerou agendu spojenou s prodeji praxí nebo s transformací Vaší společnosti na s.r.o. a zajišťuje komunikaci se zdravotními pojišťovnami včetně převodů smluv. Pokud máte zájem o prodej či koupi praxe, i s tímto Vám ráda pomůže.

tel. č.: +420 605 234 042, e-mail: lotkova.admedica@gmail.com

Renáta Morcinková, asistentka

Obvykle první člověk, se kterým u nás mluvíte. Pokud si potřebujete domluvit nebo přesunout termín schůzky, máte zájem o některý z našich produktů nebo potřebujete řešit cokoliv urgentně, obracejte se na Renátu, která Vaši záležitost buď vyřeší, nebo předá někomu, kdo jí bude zabývat.

tel. č.: +420 734 763 336, e-mail: sekretariat.admedica@gmail.com

Bc. Pavla Gnidová, odborná referentka

Všechno, co souvisí s oblastí KHS, ať už to jsou provozní řády, dezinfekční řády nebo pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, pro Vás zajišťuje Pavla. Řeší i kategorizace prací a s tím spojenou agendu. Ví všechno o odpadech. Můžete se na ni obracet také s dotazy z oblasti ochrany osobních údajů a GDPR.

tel. č.: +420 605 234 043, e-mail: gnidova.admedica@gmail.com

Bc. Ivana Panáková, odborná referentka

Ivana má nyní na starost celou agendu zdravotnických prostředků a poradí Vám i v problematice provozních řádů ve vztahu k novému zákonu o odpadech.
Je také, tím, kdo uvádí do života systém evidence AD MEMO, který Vám dokáže hlídat termíny a v předstihu Vás na ně upozorňovat.

tel. č.: +420 605 234 041, e-mail: panakova.admedica@gmail.com

Bc. Lucie Rybková, odborná referentka

Lucka se teď věnuje širší agendě KOMPLEXu a přípravě evidenčních šanonů. Poradí Vám s problematikou evidence léčiv, zdravotnických prostředků, ale i s provozními řády a další ambulantní administrativou.
tel. č.: +420 739 430 953, e-mail: rybkova.admedica@gmail.com

Bc. Lucie Müllerová, odborná referentka

Lucie se u nás profiluje jako odbornice na činnosti spojené se SÚKL, zabývá se léčivy a vším, co se točí kolem zdravotnických prostředků. Řeší momentálně ale zejména agendu elektrorevizí a revizí hasebních prostředků.

tel.: +420 736 294 334,e-mail: mullerova.admedica@gmail.com

Libuše Branná, odborný referent, školitel

Libuška je osoba odborně způsobilá pro úsek požární ochrany, zabývá se rovněž bezpečností práce. Dále vyhodnocuje výsledky auditů, a potkáte se s ní také na Vašich pracovištích, protože je také aktivně provádí. Poskytne Vám i ucelenou informaci o službách a produktech naší společnosti.

tel. č.: +420 737 676 376, e-mail: branna.admedica@gmail.com

Mgr. Alan Ptak, odborný referent, školitel

S Alanem se v ordinacích setkáváte často, protože pro Vás zajišťuje školení a činnosti v oblasti BOZP, PO a GDPR, a také provádění auditů. Připravuje agendu e-learningových školení. Na něho můžete také směrovat dotazy na jednotlivé služby a produkty naší společnosti.

tel. č.: +420 734 399 171, e-mail: ptak.admedica@gmail.com