Akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu

Akreditaci uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb., získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části, tzv. vzdělávací program. Kdo ji v poslední době podstoupil, dá nám za pravdu, že jde o zdlouhavý a poměrně složitý proces.

Udělením akreditace se získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části pro:

 • certifikovaný kurz
 • specializační vzdělávání
 • akreditovaný kvalifikační kurz
Činností naší společnosti je zpracování žádostí o udělení akreditace k provádění vzdělávání ve zdravotnických zařízeních. Součástí je také poradenství, výklad aktuálních právních předpisů a ověření, zda společnost, se kterou budete mít smluvně zajištěno vzdělávání pro své školence, má platnou akreditaci.
Žádost Vám zpracujeme na míru, samozřejmostí je také zpracování všech souvisejících podkladů a dokumentů. Na základě plné moci podáme žádost za Vás, obstaráme tisk dokumentů, nahrání jejich kopií na CD a předložení Ministerstvu Zdravotnictví ČR. Osobně dohlížíme na udělení akreditace.

Žádost zpracováváme dle konkrétních požadavků MZČR, a musí obsahovat např.:

 • Žádost opatřená kolkem
 • Dotazník k žádosti o udělení statutu akreditovaného pracoviště v oboru
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Profil ambulance
 • Informace o školiteli
 • atd.

Akreditaci může získat pouze to ZZ, které splňuje podmínky MZCR, a to např.:

 • Personální požadavky
 • Materiální a technické vybavení
 • Organizační a provozní požadavky
 • Výukové předpoklady

Akreditace se vydává na 6 let, poté je nutné znovu zažádat o akreditaci na své ZZ.

Ke zpracování kompletní žádosti o akreditaci od Vás potřebujeme nejen informace o Vás a Vaší ambulanci, ale také Vaši součinnost.

Vše Vám rádi podrobně vysvětlíme.