Bezpečnost práce a požární ochrana

Ještě stále se setkáváme se skutečností, že se lékaři (zejména OSVČ) domnívají, že se jich zákonné úpravy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci netýkají, že je to výhradně záležitost právnických osob, případně majitelů či správců budov. Jde samozřejmě o závažný omyl, se kterým se již řada zdravotníků tváří v tvář setkala. 
V poslední době se opět rozmnožily i kontroly pracovišť ze strany Hasičského záchranného sboru, které směřují k dodržování povinností vymezených zákonem o požární ochraně. Mnoho klientů se domnívá, že jde pouze o počty hasebních prostředků a uniká jim, že problematika je neskonale širší, zejména, pokud mají ambulance ve starších objektech nebo ve vyšších budovách. I v poliklinikách však zůstává povinnost vedení protipožární agendy na nájemci prostor, čili, jinými slovy - co je za Vašimi dveřmi, za to odpovídáte Vy.

Aby k těmto problémům, případně následným sankcím, při kontrolách inspektorátu bezpečnosti práce nedocházelo, zařadili jsme do našeho portfolia i tyto služby:

  • Audit - fyzická prověrka na pracovištích (ordinacích), zjištění a zadokumentování faktického stavu.
  • Zpracování chybějící dokumentace pro jednotlivá pracoviště.
  • Kontaktování majitelů objektů a zajištění potřebných dokladů o revizích vyhrazených technických zařízení (elektro revize, revize hromosvodů, revize plynových zařízení, zdvihacích zařízení a tlakových nádob) a revizích hasebních prostředků (přenosných hasicích přístrojů, hydrantů, el. požární signalizace).
  • Pomoc při zajišťování revizí přenosných el. přístrojů a při revizích stacionárních strojů
  • Provedení potřebných školení (zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců).
  • Provádění periodických kontrol BOZP a PO a školení v dohodnutých termínech.
  • Provádění aktualizace dokumentace v případě legislativních změn.
  • Poskytování odborné pomoci při řešení případného pracovního úrazu zaměstnance.
  • Poskytování odborné pomoci a účast při kontrolách prováděných orgány státního dozoru.
  • Doporučení a dodání potřebného bezpečnostního značení.