Komplex - co je to?

Naprosto unikátní služba pro zdravotnická zařízení, se kterou jsme jako první v České republice vstoupili na trh a dnes ji využívají stovky zdravotnických zařízení. Představuje komplexní řešení udržování předpisové základny v ambulanci, plnou klientskou kontrolu a ochranu před kontrolami ze strany SÚKL, protiepidemiologického oddělení KHS, oddělení hygieny práce KHS, Státního úřadu inspekce práce, Státního požárního dozoru, Českého metrologického institutu, odboru zdravotnictví Krajského úřadu nebo magistrátu. Pokrývá nastavení provozu ambulance tak, aby odpovídal aktuální legislativě a předpisové základně. Jde o průběžnou činnost s plným zapojením klienta. Službu stále zdokonalujeme a pro naše klienty jsme vyvinuli absolutní novinku na našem trhu - aplikaci
pro hlídání termínů AD MEMO.

Komplex obsahuje řízení a managing:
 • dokumentace hygieny
 • dokumentace SÚKL
 • hlídání termínů revizí, PBTK, servisů apod. /*
 • bezpečnosti práce
 • požární ochrany
 • pracovně-lékařských služeb
 • kategorizace prací
 • GDPR na pracovišti

*/ pro přihlášené pod službu AD MEMO
JAK KOMPLEX VZNIKL?

V oblasti zdravotnictví působíme už řadu let a po celou tu dobu se snažíme reagovat na požadavky klientů a přizpůsobit naši nabídku jejich potřebám. V poslední době jsme často opouštěli ordinace rozčarovaní tím, že z našeho setkání lékař odchází vyděšen množstvím požadavků nejrůznějších kontrolních orgánů, řadou dokumentů, které by měl mít pro ordinace zpracované, hromadou evidencí a tabulek, které by měl vést, a postupů, které by měl mít v ambulanci zavedené.

Jsme si vědomi toho, že současná legislativa klade na lékaře nepřiměřené nároky, a že není snadné skloubit péči o pacienty s administrativou, být dobrým lékařem a současně držet krok se všemi požadavky. Na konci loňského roku jsme si uvědomili, že značnou, a téměř převládající náplní naší práce se stává příprava na nejrůznější kontroly, které se do ordinací hlásí. Kromě klasické kontroly protiepidemického odboru KHS, se kterou se čas od času setkává každý lékař, a kontroly z Krajského úřadu či Magistrátu, do ordinací stále častěji míří také kontroly odboru hygieny práce a SÚKL. Není výjimkou, že Vaši ordinaci navštíví také Státní úřad inspekce práce, Metrologický institut nebo Státní požární dozor. Kontrol v lékařských ordinacích skutečně přibývá a bohužel ne všechny nedostatky je možné odstranit ve chvíli, kdy Vám inspektoři zaklepou na dveře.

A tehdy padlo rozhodnutí pojmout celý koncept spolupráce s lékařskou ordinací jinak. Nově. Lépe. Komplexně. Tak vznikla služba, kterou jsme pracovně nazvali KOMPLEX, a tento název jí i po uvedení do života zůstal. Tento název totiž přesně vystihuje charakter spolupráce mezi námi a lékařem. Dnes už nedodáváme do ordinace řadu jednotlivých a izolovaných služeb, ale přistupujeme k ordinaci a jejím zaměstnancům jako k celku.


PROČ CHTÍT KOMPLEX?

Nevytváříme univerzální směrnice a vnitřní řády, do kterých se musí provoz ordinace "napasovat". S našimi klienty spolupracujeme na vytvoření a doplňování předpisové základny, která je ušitá na míru konkrétní ambulanci a vždy se snažíme hledat řešení, které vyhoví legislativním požadavkům, a přitom lékaře a provoz ambulance co nejméně zatíží. Pro naše klienty sledujeme legislativní změny, průběžně řídíme předpisovou základnu, zajišťujeme styk s dozorovými orgány. Nabízí se otázka, v čem jsme jiní než ostatní firmy na trhu. Především v tom, že přijímáme za svou práci plnou odpovědnost, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu, což se projeví mimo jiné i v postupné úhradě služby.CO KOMPLEX OBSAHUJE?

Služba KOMPLEX se týká těchto oblastí činnosti:

 • Management zakladatelských dokumentů ordinace
 • Provozní a dezinfekční řády
 • Pravidla pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami
 • Bezpečnostní listy
 • SÚKL - management dokumentace (Standardní operační postupy pro nakládání s léčivými přípravky a se zdravotnickými prostředky), vedení evidencí, hlídání termínů, agenda spojená se zdravotnickými prostředky
 • Kategorizace prací
 • Pracovně-lékařské služby, smlouvy, termíny, dohled na pracovišti
 • Pracovní úrazy, lékárničky, traumatologický plán, prostředky pro řešení neodkladných stavů
 • Revize elektro a hasebních prostředků - hlídání termínů, zprostředkování provedení revizí
 • Bezpečnost práce - komplexní služba, dokumentace, školení
 • Požární ochrana - komplexní služba, dokumentace, školení
 • GDPR - komplexní služba, dokumentace, školení, pravidelné audity na pracovišti.

A TO JE VŠE?

Ne, dodáním hromady papírů a založením šanonů naše práce nekončí. V první fázi nabízíme řešení ambulance jako celku, tj. zauditování, doplnění a nastavení celé předpisové základny a následnou spoluprací s lékaři a sestřičkami ji udržujeme v bezchybném stavu v průběhu dalších měsíců a let. Našim cílem je stav, kdy lékařům již slovní spojení "SÚKL" a "kontrola" nezpůsobuje tachykardii a návaly úzkosti, kdy lékaři po večerech nemusí studovat zákony, vyhlášky, metodické pokyny a doporučení, a především, kdy lékařům zbývá dostatek času na léčení. A dle zpětných reakcí našich klientů se nám to daří.

VYZKOUŠEJTE, UVIDÍTE.