Oceňování praxí a posuzování ekonomického výkonu

Nákup a prodej praxí. Z obou pohledů je to většinou závažné životní rozhodnutí - a to ať už předáváte svoji léta budovanou praxi mladším nebo jako kupující přijímáte závazek často na celý život. A v obou případech řešíte otázku, jakou má konkrétní praxe vlastně cenu.

Až dosud přistupovala k této zcela zásadní otázce řada lékařů víceméně pocitově nebo na základě "ceny obvyklé" v daném regionu a oboru. Je to dáno skutečností, že v případě OSVČ je cena takové praxe víceméně cenou vybavení ambulance. Karty pacientů nejsou prodejné, smlouvy s pojišťovnami si musí kupující vyřídit sám, ambulance bývají v nájmu, takže mnohdy ani prostory nejsou k prodeji. Prodeje se pak řeší "tak nějak od oka" a kupující sází jen na odhad potenciálu ambulance. Stranou už raději ponecháváme smlouvy o prodeji (pokud vůbec existují) a jejich daňovou uznatelnost. Mnoho lékařů by bylo (vesměs příjemně) překvapeno, jaká je skutečná cena spočítaná podle běžných ekonomických ukazatelů. Odhadujeme, že v průměru by se reálná cena mohla lišit ve stovkách tisíc.

Podstatou problému bývá nepříliš průhledné jednoduché účetnictví - daňová evidence, které praxe vedou, a ze kterého se velmi špatně odhaduje skutečný potenciál praxe, který je kromě samotných ekonomických ukazatelů dán i demografickým rozdělením obyvatel, věkovou skladbou, konkurencí apod.

Jednodušší situace je u společností s ručením omezeným, kde prodávající nabízí konkrétní hodnotu, která je exaktně spočitatelná a ve spojení s dalšími ukazateli vytvoří skutečný obraz hodnoty té které lékařské praxe.

Nechejte si Vaši praxi přesně ocenit, takže nebudete při prodeji ztrácet, a při nákupu pro změnu kupovat zajíce v pytli. 

Umíme ocenit lékařské praxe jak OSVČ, tak i SRO.