Semináře

V minulých letech jsme vyhověli poptávce odborné veřejnosti a organizujeme online semináře zaměřené na povinnosti vyplývající z kontrol SÚKL. Klienti poukazovali totiž na skutečnost, že semináře, které se občas nabízí, se drží obvykle na povrchu problému, řeší zpravidla jen léčiva a na zdravotnické prostředky, které jsou tematicky mnohem složitější, obvykle ani nedojde.

Nyní v případě zájmu organizujeme online semináře, které jsou obvykle určeny pro naše klienty nebo menší skupiny zájemců tak, abychom umožnili i konstruktivní diskusi a dali dostatečný prostor dotazům. Naše semináře jsou určeny pro skupiny 5-8 osob na platformě GoogleMeet. Pokud nemáme v současné době nic v nabídce a měli byste o podobný seminář zájem, ozvěte se nám, jsme schopni na níže uvedená témata takové online setkání zorganizovat v poměrně rychlém čase. 

Semináře je možné absolvovat i individuálně nebo lze rovněž domluvit semináře s lektorem přímo u Vás i pro větší počet osob na pracovištích nebo v přednáškových sálech.

Cena semináře je na vyžádání konstruována individuálně podle charakteru akce, počtu účastníků a vzdálenosti. Větším skupinám dokážeme vyjít vstříc a přednášku realizovat pouze za cestovné nebo zcela ZDARMA.

Pro klienty programu KOMPLEX jsou veškeré naše semináře vždy a všude ZDARMA.


Témata našich seminářů pro nadcházející období vycházejí z problematiky, které je našimi klienty nejčastěji poptávána a jsou určeny výhradně pro zdravotnická zařízení:

1. Zkušenosti z proběhnuvších kontrol SÚKL, na co se zaměřit

Seminář vycházející z mnohaleté praxe našich pracovníků a z výsledků kontrol SÚKL u našich klientů. Není zaměřen na předčítání pasáží ze zákona o zdravotnických prostředcích, jedná se o skutečné závěry a postřehy z praxe, vycházející z komunikace s inspektory SÚKL a lékaři a sestrami na pracovištích. Seminář vede Mgr. Martina Kotásková.

2. Prodeje a nákupy lékařských praxí, jak na to

Seminář vede Ing. Ivan Frömmer, který se již více než 10 let zabývá problematikou prodejů praxí právnických i fyzických osob. Provede Vás přípravou prodeje od A do Z, od stanovení ceny, přes právní problematiku, až po následné činnosti po prodeji.

3. Nakládání s léčivy na zdravotnických pracovištích podle požadavků SÚKL

Seminář je zaměřen na standardní operační postupy pro nakládání s léčivy, na vedení evidencí, správné skladování, rozdělení kompetencí a odpovědností při nakládání s léčivými přípravky, kontroly SÚKL, odpadové hospodářství a vše ostatní spojené s používáním léčiv na pracovišti. Seminář vedou Mgr. Kotásková a Ing. Frömmer.

4. Nakládání se zdravotnickými prostředky podle požadavků SÚKL

Víte, že zdravotnickým prostředkem je stejně tak náplast, jako dezinfekce nebo tlakoměr, a pod označení zdravotnický prostředek spadá i EKG, sono, CT nebo zubní souprava? Zdravotnické prostředky představují velmi nesourodou skupinu a zorientovat se v tom, jaké požadavky je třeba naplnit není snadné. Seminář reaguje na nový zákon o zdravotnických prostředcích a bude se věnovat správnému vedení evidence a přístrojové dokumentace, údržbě, PBTK a metrologickým kontrolám, skladování a omezením při používání. Jde o nejucelenější informaci ke zdravotnickým prostředkům, jakou můžete v ČR touto formou získat. Seminář vedou Mgr. Kotásková a Ing. Frömmer.

5. Základní povinnosti poskytovatele zdravotních služeb - průřez tím, co byste měli vědět

Povinnosti poskytovatele přehledně - legislativa, SÚKL, hygiena, nakládání s nebezpečnými odpady, GDPR apod. Ucelená informace, kterou takto komplexně v ČR dosud nebylo možno získat. Seminář vedou Mgr. Kotásková a Ing. Frömmer.

6. Nové povinnosti poskytovatele pro nakládání s odpady ze zdravotní péče
Seminář se týká nových a poměrně zásadních změn v nakládání s odpady ze zdravotní péče dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Tyto informace zatím zdravotnickým zařízením nikdo uceleně neposkytuje, na semináři se můžete dovědět jednak co se mění a jak to zásadně ovlivňuje Vaše povinnosti a také o specifikách našeho jednání s MZČR, MŽP ČR, krajskými úřady a KHS ve věci těchto novinek.