KUPUJI/ZAKLÁDÁM PRAXI

Zakládáte nebo kupujete praxi. Stojíte tak před závažným, mnohdy životním, rozhodnutím. To, co se chystáte udělat, ovlivní patrně Váš život a život Vaší rodiny na hezkou řádku let. Když nyní něco zanedbáte, ať už z nepozornosti či neznalosti, může to mít dalekosáhlé následky. O tom bychom Vám z praxe mohli vyprávět historky celé hodiny. Pojďme si ale místo toho raději říci, co byste zanedbat neměli a v čem Vám můžeme být prospěšní.


Jestliže zakládáte firmu "na zelené louce", budete muset:
 • patrně řešit kde (v jakém objektu) ji provozovat, jaké jsou stavební a hygienické požadavky a jak by měla být vybavena,
 • rozhodnout se v jaké právní formě ji budete provozovat,
 • zpracovat provozní a dezinfekční řád,
 • vyřídit oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 • navázat smluvní vztahy s oprávněnou firmou pro likvidaci nebezpečných odpadů,
 • navázat smluvní vztahy s certifikovanou prádelnou,
 • vyvolat výběrové řízení pro navázání smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami a smlouvy uzavřít,
 • najít erudované účetní a personalisty se zkušenostmi ve zdravotnictví,
 • přihlásit se na FÚ, SSZ, ZP,
 • připravit pracovní smlouvy pro zaměstnance,
 • zajistit zařazení zaměstnanců do kategorií a projednat s KHS,
 • najít odborníky na řízení rizik a zajistit agendu bezpečnosti práce a požární ochrany,
 • zpracovat pravidla pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a projednat je s KHS,
 • uzavřít smlouvy o pracovně-lékařských službách,
 • sestavit standardní operační postupy pro nakládání s léčivy a zdravotnickými prostředky,
 • vyřešit agendu spojenou s GDPR,
 • najít vhodné financování některých shora uvedených položek.

Pokud jste se rozhodli praxi koupit, pak je většinou řada věcí nastavena a budete muset:

 • najít v dostupném okolí vhodnou ordinaci,
 • ověřit, zda ambulance, kterou kupujete, vyhovuje ze stavebního a hygienického hlediska a zda odpovídá standardu pro věcné a technické vybavení,
 • prověřit si, zda požadovaná cena odpovídá realitě (ne vždy tomu tak je),
 • vyřešit způsob prodeje podle současné právní formy a Vašich záměrů,
 • najít vhodný způsob financování,
 • připravit kupní smlouvy,
 • zajistit změny na Krajském úřadu (Magistrátu), zdravotních pojišťovnách a dalších institucích,
 • prověřit v jakém stavu je provozní a dezinfekční řád a udělat případné změny,
 • zvážit, zda hodláte pokračovat se stávajícími účetními a personalisty (zejména pokud to dříve dělali rodinní příslušníci, bývá obvykle nutné najít náhradu),
 • zjistit, zda firma provedla kategorizace (SRO), u OSVČ zařadit zaměstnance do kategorií dle zákona,
 • ověřit stav agendy bezpečnosti práce a požární ochrany, školení a zdravotní způsobilost zaměstnanců,
 • zpracovat pravidla pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a projednat je s KHS,
 • aktualizovat smlouvy o pracovně-lékařských službách,
 • sestavit standardní operační postupy pro nakládání s léčivy a zdravotnickými prostředky, nebyly-li dosud zpracovány,
 • provést audit GDPR, aktualizovat agendu spojenou s GDPR,
 • udělat audit stavu zdravotnické dokumentace a nastavit systém archivace a skartací.

Předpokládáme, že již po přečtení prvních řádků Vás postupně přešla chuť praxi kupovat. A i když shora uvedené činnosti jsou jen neúplným seznamem, rozhodně Vás od toho nehodláme odradit, spíše právě naopak. Dobře vedené soukromé praxe jsou velmi stabilním zdrojem příjmů. Nicméně řada lékařů dělá zásadní chybu v tom, že se snaží veškerou agendu táhnout svépomocí nebo s pomocí rodinných příslušníků, kteří si problematiku zkoušejí načíst na internetu. Často pouze z toho důvodu, že jim jednotlivé činnosti nepřijdou příliš složité a vidí v tom možnost ušetřit náklady. Pravda je, že mnoho z uvedených činností není ničím, co byste nezvládli. Jde však o to, že v celém souboru jde o práci na celý úvazek, chcete-li ji dělat dobře. A Vy přece chcete prvoplánově léčit.

My s Vámi můžeme vyřešit naprostou většinu těchto nepopulárních záležitostí a stát se Vašimi partnery při budování úspěšné zdravotnické praxe. Umíme od výběru, přes ocenění a přípravu prodeje zprocesovat hladký nákup Vaší nové firmy až do poslední položky v našem seznamu, a dokonce i více. Máme k tomu zkušenosti, erudovaný tým a co je nejdůležitější - nechceme po Vás velké finanční vstupy. Základem všeho je služba KOMPLEX, na kterou se individuálně dají "nabalit" další činnosti. Jde o průběžnou službu za velmi příznivou cenu i pro začínající lékaře, za kterou bereme v průběhu smluvního období plnou odpovědnost.