prodávám PRAXI

Rozhodli jste se, že už toho máte za ty roky dost a je čas skončit nebo předat praxi někomu mladšímu? Pro mnoho lékařů je to složité a dlouho zvažované rozhodnutí. Ale pokud jste se již rozhodli a vyřešili otázku, zda praxi prodat nebo jen ukončit, pak Vás čeká ještě řada dalších činností.

Většina našich klientů praxi prodává. Těm jsme schopni pomoci s:
 • vyhledáním potenciálního kupce
 • oceněním praxe znalcem nebo zpracováním analýzy na prodejní cenu
 • oceněním vybraného majetku
 • poradenstvím, jaký způsob prodeje zvolit, aby byl pro Vás nejvýhodnější (převod na právnickou osobu, prodej fyzické osoby, výběrové řízení). Posuzujeme náročnost přípravy, daňová hlediska, případně jiné aspekty.
 • přípravou kupní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí
 • vypořádáním hospodářského výsledku posledního roku nebo jeho poměrné části, bonifikací apod.
 • přípravou dokumentů potřebných k bezproblémovému prodeji
 • výběrem notářské či advokátní kanceláře
 • řešením úhrady kupní ceny nebo závdavku, notářské nebo advokátní úschovy
 • řešením změn na obchodním nebo živnostenském rejstříku
 • provedením změn v oprávnění na krajském úřadu či magistrátu
 • zajištěním převodu smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami nebo provedením změn
 • přípravě protokolů o předání zdravotnické dokumentace a jiných činnostech.